Poučavanje učitelja: Trenutačno stanje i perspektive za osposobljavanje učitelja u osnovnim školama u Europi

15-07-2014

Svrha je ove studije da se Odboru Europskog parlamenta za kulturu i obrazovanje pruže informacije o kvaliteti učitelja u osnovnim školama u Europi. U studiji se ocjenjuje trenutačno stanje početnog osposobljavanja učitelja, potpore na početku njihove karijere te kontinuiranog profesionalnog razvoja u Europi iz perspektive učitelja i njihovih edukatora. Izvještavamo o tome u kojoj mjeri ti podsustavi kontinuiranog obrazovanja učitelja pomažu učiteljima u suočavanju s izazovima u učionici te na razini škole i sustava. U izvješću se, u skladu s prethodnim preporukama, ocjenjuju reforme u sektoru. Studija je zaključena preporukama o politici u kojima se navodi kako obrazovanjem učitelja dodatno poboljšati kvalitetu poučavanja.

Svrha je ove studije da se Odboru Europskog parlamenta za kulturu i obrazovanje pruže informacije o kvaliteti učitelja u osnovnim školama u Europi. U studiji se ocjenjuje trenutačno stanje početnog osposobljavanja učitelja, potpore na početku njihove karijere te kontinuiranog profesionalnog razvoja u Europi iz perspektive učitelja i njihovih edukatora. Izvještavamo o tome u kojoj mjeri ti podsustavi kontinuiranog obrazovanja učitelja pomažu učiteljima u suočavanju s izazovima u učionici te na razini škole i sustava. U izvješću se, u skladu s prethodnim preporukama, ocjenjuju reforme u sektoru. Studija je zaključena preporukama o politici u kojima se navodi kako obrazovanjem učitelja dodatno poboljšati kvalitetu poučavanja.

Vanjski autor

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)