Strateška usklađenost kohezijske politike: usporedba programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020.

16-02-2015

Ova je studija izrađena u cilju ocjenjivanja razvoja i ostvarivanja strateške usklađenosti kohezijske politike u razdoblju 2014. – 2020. Na temelju analize dokumentacije i razgovora s tijelima država članica, u studiji su utvrđena općenita poboljšanja u odnosu na prethodno razdoblje, no također je istaknut niz izazova za EU i države članice pri jamčenju strateški usklađenog pristupa različitih europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih politika EU-a.

Ova je studija izrađena u cilju ocjenjivanja razvoja i ostvarivanja strateške usklađenosti kohezijske politike u razdoblju 2014. – 2020. Na temelju analize dokumentacije i razgovora s tijelima država članica, u studiji su utvrđena općenita poboljšanja u odnosu na prethodno razdoblje, no također je istaknut niz izazova za EU i države članice pri jamčenju strateški usklađenog pristupa različitih europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih politika EU-a.

Vanjski autor

Stefan Kah, Carlos Mendez, John Bachtler and Stephen Miller (EPRC)