Partneri

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Lien

Pristupite stranici OECD iLibrary, internetskoj knjižnici Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj, na kojoj se nalaze njezine knjige, radovi i statistički podaci te pristup analizi i podacima OECD-a.

Europski sveučilišni institut (ESI)

Lien

Europski sveučilišni institut (ESI) je osobito međunarodni institut za poslijediplomsku izobrazbu i istraživanje. Cilj instituta je pružiti naprednu akademsku izobrazbu za doktorske i poslijedoktorske istraživače te poticati istraživanja u područjima koja su od posebnog interesa za razvoj Europe.

Povijesni arhivi Europske unije (HAEU)

Lien

U Povijesnim arhivima Europske unije, kojima upravlja Europski sveučilišni institut iz Firenze, čuvaju se i javnosti su dostupni arhivski dokumenti institucija EU-a, kao i privatne arhive europskih ličnosti, važnih političara, pokreta i udruženja.

Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

Lien

Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) djeluje kao platforma za razmjenu informacija među osobljem u parlamentima kad god pojedini parlament želi znati više o parlamentarnim praksama i zakonodavnim politikama drugih, uglavnom europskih zemalja.

Europski sustav strateške analize i analize politika (ESPAS)

Lien

Pristupite informacijama o aktivnostima i publikacijama Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS), međuinstitucionalnog projekta EU-a usmjerenog na utvrđivanje svjetskih trendova, procjenjivanje njihova značaja za EU te preispitivanje izazova i političkih mogućnosti s kojima se suočavaju donositelji odluka.

Europska komisija - javno mnijenje (Eurobarometar)

Lien

Pristupite istraživanjima i studijama Eurobarometra, sektora Europske komisije za analizu javnog mnijenja, koji prati trendove u pogledu glavnih tema koje se tiču europskog građanstva.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)

Lien

Pristupite svim dokumentima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), foruma EU-a za savjetovanje, dijalog i suglasnost između predstavnika različitih sektora „organiziranog civilnog društva”.

Europski odbor regija (OR)

Lien

Pristupite studijama i drugim istraživačkim dokumentima Europskog odbora regija (OR), skupštine regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a.

Zakonodavni opservatorij

S ovog se mjesta europski proces odlučivanja može pratiti korak po korak. Saznajte što se već dogodilo te što slijedi.

Registar dokumenata

U registru su prikupljeni svi dokumenti koje je Europski parlament sastavio ili primio od 3. prosinca 2001. Može ih se pretraživati prema ključnoj riječi, autoru, datumu, referentnom broju ili vrsti dokumenta.

Blog EPRS-a

Blog Službe za parlamentarna istraživanja omogućuje izravni kontakt sa stručnjacima koji zastupnicima pomažu u njihovim istraživanjima i pripremama zakonodavnih akata.

ESPAS

ESPAS je jedinstven međuinstitucijski projekt čiji je cilj ojačati napore EU-a u ključnom području planiranja.

ORBIS - Centar za prognostičke studije

Posjetite najveću svjetsku knjižnicu studija o budućnosti. Otkrijte dugoročne trendove koji će oblikovati društvo. Čitajte i istražujte o čitavu nizu tema koje se tiču Vas, kao i svih građana svijeta.

URBIS - Centar za provedbene studije

Svi materijali nacionalnih parlamenata, regija, gradova i socijalnih partnera u vezi s Radnim programom Komisije.

Informativni članci o Europskoj uniji

Informativni članci jezgrovit su i sveobuhvatan izvor informacija u kojem se pruža pregled procesa europske integracije i uloge koju u tome ima Europski parlament. Redovito ih se ažurira i može im se pristupiti preko internetske stranice Think Tanka ili informativnih članaka.

Knjižara EU-a

Sve publikacije EU-a dostupne su u internetskoj knjižari EU-a, knjižnici i arhivu publikacija institucija EU-a.