16

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

The potential of hydrogen for decarbonising steel production

14-12-2020

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as ...

The iron and steel industry is a major contributor to the overall anthropogenic CO2 emissions worldwide, and therefore a significant driver of climate change. This paper explores the possible options for decarbonising iron and steel production processes, focusing on the use of renewable hydrogen as an alternative to fossil coal. It explains the basic physical and chemical differences between the two alternative processes, their cost structures and potential for further cost reductions, as well as the larger implications and longer-term consequences of switching to hydrogen in this key industrial sector.

What if smartphones could help contain COVID-19?

24-03-2020

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should ...

In recent years, smartphones have increasingly attracted attention as a key tools in emergency and disaster situations. Almost all smartphones are nowadays equipped with GPS sensors that can track the location of their owners. Comparing the location history of infected individuals with the location history of all other Smartphone users (tested positive or not yet tested) could help health authorities gain much better understanding of where the transmission might have occurred, and who else should be tested with urgency, avoiding the further spread of the infection.

What if hydrogen could help decarbonise transport?

22-11-2019

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

Cheap hydrogen produced with excess electricity from fluctuating renewable energy sources such as wind could help fuel-cell technology to break into the mainstream. This could at the same time further boost the competitiveness of wind and solar energy production

What if we let consumer electricity prices fluctuate?

10-01-2019

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

Electricity production from renewable sources such as wind and solar energy is expanding rapidly in Europe and around the world. However, integrating these fluctuating sources into the grid is increasingly becoming a challenge for grid operators that need to match electricity supply with demand. Switching over to a new electricity market system where the demand would better adapt to the supply could be crucial for the success of the transition towards a low-carbon society.

What if we were to travel on levitating trains?

12-04-2018

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Magnetic levitation-based transport might be about to enter our lives, providing for faster, safer and more energy-efficient journeys. As it will enable longer distances to be covered more rapidly and cleanly, could it affect where we choose to live?

Javno zdravlje

01-02-2018

U Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u kojem se navodi da se „u utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi”, daje se veća važnost zdravstvenoj politici (članak 168. stavak 1. UFEU-a). Za zaštitu zdravlja, a posebno za sustave zdravstvene skrbi, i dalje su u prvom redu odgovorne države članice. No Europska unija ima važnu ulogu u poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju i liječenju bolesti, ublažavanju izvora opasnosti za ljudsko ...

U Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u kojem se navodi da se „u utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi”, daje se veća važnost zdravstvenoj politici (članak 168. stavak 1. UFEU-a). Za zaštitu zdravlja, a posebno za sustave zdravstvene skrbi, i dalje su u prvom redu odgovorne države članice. No Europska unija ima važnu ulogu u poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju i liječenju bolesti, ublažavanju izvora opasnosti za ljudsko zdravlje i usklađivanju zdravstvenih strategija među državama članicama. EU uspješno provodi sveobuhvatnu politiku preko svoje strategije „Zdravlje za rast” i trećeg programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) te cijelog niza dokumenata sekundarnog zakonodavstva. Iz programa „EU za zdravlje” i dalje će se izdvajati sredstva za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Lijekovi i medicinski proizvodi

01-02-2018

Lijekovi i medicinski proizvodi podliježu pravilima jedinstvenog tržišta i izravno utječu na zdravlje ljudi. Za zaštitu javnog zdravlja i jamčenje sigurnosti tih proizvoda uspostavljen je čvrst pravni okvir u tom području. Obuhvaća cijeli ciklus, od ispitivanja i testiranja do odobravanja stavljanja na tržište, nadzora i opoziva. Dostupnost pristupačnih lijekova, borba protiv antimikrobne rezistencije, etičko provođenje kliničkih ispitivanja te poticaji za istraživanje i razvoj samo su neka od ključnih ...

Lijekovi i medicinski proizvodi podliježu pravilima jedinstvenog tržišta i izravno utječu na zdravlje ljudi. Za zaštitu javnog zdravlja i jamčenje sigurnosti tih proizvoda uspostavljen je čvrst pravni okvir u tom području. Obuhvaća cijeli ciklus, od ispitivanja i testiranja do odobravanja stavljanja na tržište, nadzora i opoziva. Dostupnost pristupačnih lijekova, borba protiv antimikrobne rezistencije, etičko provođenje kliničkih ispitivanja te poticaji za istraživanje i razvoj samo su neka od ključnih pitanja kojima se EU bavi u tom području. Zakonodavne i političke mjere redovito se ocjenjuju i prate kako bi bile u korak sa znanstvenim i tehnološkim napretkom i odgovarale na nove prijetnje zdravlju.

Sigurnost hrane

01-02-2018

Europska politika sigurnosti hrane ima dvostruki cilj: zaštititi ljudsko zdravlje i interese potrošača i omogućiti uspješno djelovanje europskog jedinstvenog tržišta. EU stoga jamči da se na području higijene hrane za životinje i prehrambenih proizvoda, zdravlja životinja i bilja te sprečavanja kontaminacije hrane vanjskim tvarima uspostavljaju i poštuju kontrolni standardi. Unija također regulira označivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Europska politika sigurnosti hrane ima dvostruki cilj: zaštititi ljudsko zdravlje i interese potrošača i omogućiti uspješno djelovanje europskog jedinstvenog tržišta. EU stoga jamči da se na području higijene hrane za životinje i prehrambenih proizvoda, zdravlja životinja i bilja te sprečavanja kontaminacije hrane vanjskim tvarima uspostavljaju i poštuju kontrolni standardi. Unija također regulira označivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Politika zaštite okoliša: opća načela i osnovni okvir

01-02-2018

Europska politika zaštite okoliša temelji se na načelima opreznosti, preventivnog djelovanja i uklanjanja onečišćenja na samom izvoru, kao i na načelu „onečišćivač plaća”. Višegodišnji programi djelovanja za okoliš okvir su za buduće aktivnosti u cjelokupnoj politici zaštite okoliša. Oni su sastavni dio horizontalnih strategija te se uzimaju u obzir prilikom međunarodnih pregovora na temu okoliša. Ključnu ulogu ima i sama provedba.

Europska politika zaštite okoliša temelji se na načelima opreznosti, preventivnog djelovanja i uklanjanja onečišćenja na samom izvoru, kao i na načelu „onečišćivač plaća”. Višegodišnji programi djelovanja za okoliš okvir su za buduće aktivnosti u cjelokupnoj politici zaštite okoliša. Oni su sastavni dio horizontalnih strategija te se uzimaju u obzir prilikom međunarodnih pregovora na temu okoliša. Ključnu ulogu ima i sama provedba.

Onečišćenje zraka i onečišćenje bukom

01-02-2018

Onečišćenje zraka i onečišćenje bukom štete našem zdravlju i okolišu. Onečišćenje zraka uglavnom potječe od industrije, prometa, proizvodnje energije i poljoprivrede. U Strategiji EU-a za kvalitetu zraka 2013. nastoji se ostvariti puno poštovanje postojećeg zakonodavstva o kvaliteti zraka do 2020. te se utvrđuju dugoročni ciljevi za 2030.godinu. U okviru europskog zelenog plana, EU revidira te standarde kako bi ih bolje uskladio s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. EU također nastoji ...

Onečišćenje zraka i onečišćenje bukom štete našem zdravlju i okolišu. Onečišćenje zraka uglavnom potječe od industrije, prometa, proizvodnje energije i poljoprivrede. U Strategiji EU-a za kvalitetu zraka 2013. nastoji se ostvariti puno poštovanje postojećeg zakonodavstva o kvaliteti zraka do 2020. te se utvrđuju dugoročni ciljevi za 2030.godinu. U okviru europskog zelenog plana, EU revidira te standarde kako bi ih bolje uskladio s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. EU također nastoji poboljšati cjelokupno zakonodavstvo EU-a o čistom zraku, nadovezujući se na iskustva stečena evaluacijom iz 2019. („provjera prikladnosti’’) Direktivâ o kvaliteti zraka. Direktivom o buci iz okoliša 2002 pomaže se utvrditi razine buke u EU-u i poduzeti potrebne mjere da ih se smanji na prihvatljive razine. Zasebnim zakonodavstvom se uređuje emisija onečišćenja iz pojedinih izvora.

Buduća događanja

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Drugo događanje -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Drugo događanje -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Drugo događanje -
EPRS

Partneri