15

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Commitments made at the hearing of Adina-Ioana VĂLEAN, Commissioner-designate - Transport

22-11-2019

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

Prava putnika

01-02-2018

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još uvijek postoje brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena zajedničkih pravila i dalje su česti.

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još uvijek postoje brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena zajedničkih pravila i dalje su česti.

Zajednička prometna politika: općenito

01-02-2018

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Cestovni promet: međunarodni prijevoz i kabotaža

01-02-2018

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Cestovni promet: usklađivanje zakonskih odredbi

01-02-2018

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Odredbe o cestovnom prometu i sigurnosti

01-02-2018

Jedan od ciljeva EU-a u razdoblju od 2010. do 2020. bila je uspostava sigurnog europskog cestovnog prostora. Nadležnost na ovom području pretežno je nacionalna, a mjere koje poduzima EU usmjerene su na tehničko stanje vozila, prijevoz opasnih tvari i sigurnost cestovne infrastrukture.

Jedan od ciljeva EU-a u razdoblju od 2010. do 2020. bila je uspostava sigurnog europskog cestovnog prostora. Nadležnost na ovom području pretežno je nacionalna, a mjere koje poduzima EU usmjerene su na tehničko stanje vozila, prijevoz opasnih tvari i sigurnost cestovne infrastrukture.

Željeznički prijevoz

01-02-2018

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Zračni promet: tržišna pravila

01-02-2018

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Zračni prijevoz: jedinstveno europsko nebo

01-02-2018

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Zrakoplovna sigurnost

01-02-2018

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupno zrakoplovstvo, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupno zrakoplovstvo, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.