13

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Zaštita voda i upravljanje njima

01-11-2017

Voda je ključna za život ljudi, životinja i biljaka te je neophodan resurs za gospodarstvo; zaštita voda i upravljanje njima prelaze nacionalne granice. Zakonodavstvo EU-a o vodi izmijenjeno je 2000. donošenjem Okvirne direktive o vodama kojom se uvodi holistički pristup za upravljanje površinskim i podzemnim vodama te njihovu zaštitu, a koji se zasniva na riječnom slivu. Okvirnu direktivu o vodama dopunjuju međunarodni sporazumi i zakonodavstvo u pogledu količine, kvalitete i onečišćenja voda.

Voda je ključna za život ljudi, životinja i biljaka te je neophodan resurs za gospodarstvo; zaštita voda i upravljanje njima prelaze nacionalne granice. Zakonodavstvo EU-a o vodi izmijenjeno je 2000. donošenjem Okvirne direktive o vodama kojom se uvodi holistički pristup za upravljanje površinskim i podzemnim vodama te njihovu zaštitu, a koji se zasniva na riječnom slivu. Okvirnu direktivu o vodama dopunjuju međunarodni sporazumi i zakonodavstvo u pogledu količine, kvalitete i onečišćenja voda.

Učinkovita upotreba resursa i otpad

01-11-2017

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa izazvali su visoku razinu onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima i paket o kružnom gospodarstvu, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivim. Politika otpada EU-a ima dugu povijest te se tradicionalno više bavila ekološki održivijem gospodarenjem otpadom. Četirima zakonodavnim prijedlozima u okviru novog paketa ...

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa izazvali su visoku razinu onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima i paket o kružnom gospodarstvu, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivim. Politika otpada EU-a ima dugu povijest te se tradicionalno više bavila ekološki održivijem gospodarenjem otpadom. Četirima zakonodavnim prijedlozima u okviru novog paketa o kružnom gospodarstvu uvest će se novi ciljevi u području gospodarenja otpadom u pogledu sprečavanja, ponovne upotrebe, recikliranja i odlaganja otpada.

Unutarnje energetsko tržište

01-11-2017

Kako bi se unutarnje energetsko tržište Europske unije uskladilo i liberaliziralo, od 1996. do 2009. usvojena su tri uzastopna zakonodavna paketa mjera. Obuhvatili su pristup tržištu, transparentnost i uređenje tržišta, zaštitu potrošača, poticanje povezanosti i odgovarajuću razinu opskrbe. Rezultat tih mjera jest da novi dobavljači plina i električne energije imaju pristup tržištima država članica, a industrijski i privatni potrošači mogu slobodno birati dobavljača. Druge politike EU-a u vezi s ...

Kako bi se unutarnje energetsko tržište Europske unije uskladilo i liberaliziralo, od 1996. do 2009. usvojena su tri uzastopna zakonodavna paketa mjera. Obuhvatili su pristup tržištu, transparentnost i uređenje tržišta, zaštitu potrošača, poticanje povezanosti i odgovarajuću razinu opskrbe. Rezultat tih mjera jest da novi dobavljači plina i električne energije imaju pristup tržištima država članica, a industrijski i privatni potrošači mogu slobodno birati dobavljača. Druge politike EU-a u vezi s unutarnjim energetskim tržištem bave se sigurnošću opskrbe električnom energijom, plinom i naftom te razvojem transeuropskih mreža za prijenos električne energije i plina.

Energetska učinkovitost

01-11-2017

Smanjenje potrošnje energije i stvaranja otpada sve je važnije za EU. Čelnici EU-a postavili su 2007. cilj smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za 20 % do 2020. Mjere za energetsku učinkovitost sve su češće prepoznate kao instrument za postizanje održive opskrbe energijom, smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje sigurnosti opskrbe i smanjenje troškova uvoza, ali i za promicanje konkurentnosti EU-a. Stoga je energetska učinkovitost strateški prioritet energetske unije te EU promiče ...

Smanjenje potrošnje energije i stvaranja otpada sve je važnije za EU. Čelnici EU-a postavili su 2007. cilj smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za 20 % do 2020. Mjere za energetsku učinkovitost sve su češće prepoznate kao instrument za postizanje održive opskrbe energijom, smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje sigurnosti opskrbe i smanjenje troškova uvoza, ali i za promicanje konkurentnosti EU-a. Stoga je energetska učinkovitost strateški prioritet energetske unije te EU promiče načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu.

Nuklearna energija

01-11-2017

Nuklearne elektrane trenutno proizvode približno jednu trećinu električne energije i 14% energije koja se koristi u EU-u. Nuklearna energija je niskougljična alternativa fosilnim gorivima i važna komponenta u mješavini energetskih izvora mnogih država članica. Međutim, zbog posljedica nesreće u Černobilu 1986. i nuklearne katastrofe u Japanu u Fukushimi 2011. nuklearna energija krajnje je sporna. Odlukom Njemačke o postupnom ukidanju nuklearne energije do 2020., kao i privremenim zatvaranjem dvaju ...

Nuklearne elektrane trenutno proizvode približno jednu trećinu električne energije i 14% energije koja se koristi u EU-u. Nuklearna energija je niskougljična alternativa fosilnim gorivima i važna komponenta u mješavini energetskih izvora mnogih država članica. Međutim, zbog posljedica nesreće u Černobilu 1986. i nuklearne katastrofe u Japanu u Fukushimi 2011. nuklearna energija krajnje je sporna. Odlukom Njemačke o postupnom ukidanju nuklearne energije do 2020., kao i privremenim zatvaranjem dvaju belgijskih reaktora nakon otkrića pukotina u njihovim spremnicima, pojačao se pritisak na napuštanje nuklearne energije u Europi. Međutim, države članice su te koje imaju isključivu odgovornost kada biraju hoće li koristiti nuklearnu energiju. Ipak, na razini EU-a čine se veliki napori kako bi se poboljšali sigurnosni standardi nuklearnih elektrana i kako bi se jamčilo sigurno upravljanje nuklearnim otpadom i njegovo odlaganje.

Održiva potrošnja i proizvodnja

01-06-2017

Održiv rast jedan je od glavnih ciljeva Europske unije. Proizvođači i potrošači suočavaju se sa svjetskom nestašicom prirodnih resursa i njihov je glavni izazov danas borba za postizanje boljih rezultata uz manje sredstava. Kako bi odgovorio na taj izazov, EU je uveo cijeli niz politika i inicijativa čiji je cilj održiva potrošnja i proizvodnja. Njima bi se trebala poboljšati sveukupna ekološka učinkovitost proizvoda tijekom njihova cijelog životnog vijeka, potaknuti potražnja za boljim proizvodima ...

Održiv rast jedan je od glavnih ciljeva Europske unije. Proizvođači i potrošači suočavaju se sa svjetskom nestašicom prirodnih resursa i njihov je glavni izazov danas borba za postizanje boljih rezultata uz manje sredstava. Kako bi odgovorio na taj izazov, EU je uveo cijeli niz politika i inicijativa čiji je cilj održiva potrošnja i proizvodnja. Njima bi se trebala poboljšati sveukupna ekološka učinkovitost proizvoda tijekom njihova cijelog životnog vijeka, potaknuti potražnja za boljim proizvodima i proizvodnim tehnologijama i pomoći potrošačima da odabir utemelje na provjerenim informacijama.

Obnovljiva energija

01-06-2017

Obnovljivi izvori energije (energija vjetra, sunčeva energija, hidroenergija, energija oceana, geotermalna energija, biomasa i biogoriva) zamjena su za fosilna goriva i pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, diversifikaciji opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o nepouzdanim i nestabilnim tržištima fosilnih goriva, posebno nafte i plina. Zakonodavstvo EU-a za promicanje obnovljivih izvora energije znatno se razvilo posljednjih godina. Trenutno se raspravlja o budućem okviru politike ...

Obnovljivi izvori energije (energija vjetra, sunčeva energija, hidroenergija, energija oceana, geotermalna energija, biomasa i biogoriva) zamjena su za fosilna goriva i pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, diversifikaciji opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o nepouzdanim i nestabilnim tržištima fosilnih goriva, posebno nafte i plina. Zakonodavstvo EU-a za promicanje obnovljivih izvora energije znatno se razvilo posljednjih godina. Trenutno se raspravlja o budućem okviru politike za razdoblje nakon 2020.

Energetska politika: opća načela

01-05-2017

Izazovi s kojima se Europa suočava na području energetike uključuju pitanja kao što su sve veća ovisnost o uvozu, ograničena diversifikacija, visoke i nestabilne cijene energije, rastuća globalna potražnja za energijom, sigurnosni rizici koji utječu na zemlje proizvođače i tranzitne zemlje, rastuće prijetnje klimatskih promjena, spori napredak u pogledu energetske učinkovitosti, izazovi koje donosi sve veći udio obnovljivih izvora energije i potreba za većom transparentnošću, daljnjom integracijom ...

Izazovi s kojima se Europa suočava na području energetike uključuju pitanja kao što su sve veća ovisnost o uvozu, ograničena diversifikacija, visoke i nestabilne cijene energije, rastuća globalna potražnja za energijom, sigurnosni rizici koji utječu na zemlje proizvođače i tranzitne zemlje, rastuće prijetnje klimatskih promjena, spori napredak u pogledu energetske učinkovitosti, izazovi koje donosi sve veći udio obnovljivih izvora energije i potreba za većom transparentnošću, daljnjom integracijom i međusobnim povezivanjem tržišta energije. Srž europske energetske politike čine raznovrsne mjere kojima se nastoji uspostaviti integrirano energetsko tržište, sigurnost opskrbe energijom i održivost energetskog sektora.

ENERGY POLICY

15-03-2017

This leaflet provides abstracts of selection of latest publications prepared by the European Parliament’s Policy Department on Economic and Scientific Policy at the request of the ITRE Committee in relation to the Energy policy.

This leaflet provides abstracts of selection of latest publications prepared by the European Parliament’s Policy Department on Economic and Scientific Policy at the request of the ITRE Committee in relation to the Energy policy.

EU Accession to CITES – Main Issues and Positions for the 17th COP

30-09-2016

This briefing was commissioned by Policy Department A at the request of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. It provides an overview of the legal implications of the European Union’s recent accession to the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and implications for its participation in the 17th Meeting of the Conferences (COP17). Key issues as well as the positions of selected Parties and NGOs are also outlined. The briefing concludes with recommendations ...

This briefing was commissioned by Policy Department A at the request of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. It provides an overview of the legal implications of the European Union’s recent accession to the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and implications for its participation in the 17th Meeting of the Conferences (COP17). Key issues as well as the positions of selected Parties and NGOs are also outlined. The briefing concludes with recommendations for the ENVI Delegation.

Vanjski autor

McKenna DAVIS, Lucy O. SMITH, Ennid ROBERTS, Stephan SINA

Buduća događanja

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Drugo događanje -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Saslušanje -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Saslušanje -
IMCO

Partneri