6

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Upravljanje ribarstvom u EU-u

01-01-2018

Upravljanje ribarstvom u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP) temelji se na potrebi da se osigura ekološki održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i dugoročna vitalnost tog sektora. Kako bi se taj cilj postigao, Europska unija donijela je zakonodavstvo o pristupu vodama EU-a, raspodjeli i iskorištavanju resursa, ukupnom dopuštenom ulovu i ograničavanju ribolovnih napora te tehničkim mjerama.

Upravljanje ribarstvom u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP) temelji se na potrebi da se osigura ekološki održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i dugoročna vitalnost tog sektora. Kako bi se taj cilj postigao, Europska unija donijela je zakonodavstvo o pristupu vodama EU-a, raspodjeli i iskorištavanju resursa, ukupnom dopuštenom ulovu i ograničavanju ribolovnih napora te tehničkim mjerama.

Zajednička organizacija tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture

01-01-2018

Zajednička organizacija tržišta (ZOT) za proizvode ribarstva i akvakulture bila je prva komponenta zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Općenito, sadašnjim ZOT-om nastoji se zaštititi proizvođače i osigurati ekološku i gospodarsku održivost tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. Njime se poboljšavaju i jačaju ključni elementi ZOT-a, kao što su zajednički tržišni standardi, informacije za potrošače i organizacije proizvođača te se uvode novi elementi, kao što je istraživanje tržišta.

Zajednička organizacija tržišta (ZOT) za proizvode ribarstva i akvakulture bila je prva komponenta zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Općenito, sadašnjim ZOT-om nastoji se zaštititi proizvođače i osigurati ekološku i gospodarsku održivost tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. Njime se poboljšavaju i jačaju ključni elementi ZOT-a, kao što su zajednički tržišni standardi, informacije za potrošače i organizacije proizvođača te se uvode novi elementi, kao što je istraživanje tržišta.

Međunarodni odnosi u području ribarstva

01-01-2018

Europska unija (EU) ima ključnu ulogu u međunarodnoj suradnji u području ribarstva. Vanjskom dimenzijom svoje zajedničke ribarstvene politike (ZRP) Unija nastoji zaštititi svoj pravni okvir koji obuhvaća puno više od plovila EU-a koja djeluju u međunarodnim vodama. Oslanjajući se na ciljeve ZRP-a i načela dobrog upravljanja, EU sudjeluje u brojnim multilateralnim sporazumima i regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom (RFMO-i), kao i u 30 bilateralnih sporazuma o ribarstvu.

Europska unija (EU) ima ključnu ulogu u međunarodnoj suradnji u području ribarstva. Vanjskom dimenzijom svoje zajedničke ribarstvene politike (ZRP) Unija nastoji zaštititi svoj pravni okvir koji obuhvaća puno više od plovila EU-a koja djeluju u međunarodnim vodama. Oslanjajući se na ciljeve ZRP-a i načela dobrog upravljanja, EU sudjeluje u brojnim multilateralnim sporazumima i regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom (RFMO-i), kao i u 30 bilateralnih sporazuma o ribarstvu.

Akvakulturna proizvodnja u Europskoj uniji

01-01-2018

Akvakulturna proizvodnja u Europskoj uniji i dalje relativno stagnira u usporedbi sa sve većom stopom proizvodnje plodova mora iz uzgoja na svjetskoj razini. Tijekom posljednjih 20 godina Komisija je pokušavala unaprijediti proizvodni potencijal EU-a izradom raznih strateških dokumenata i smjernica, a 2016. osnovano je Savjetodavno vijeće za akvakulturu. To se tijelo sastoji od predstavnika te industrije i drugih relevantnih organizacija dionika te daje savjete europskim institucijama i državama ...

Akvakulturna proizvodnja u Europskoj uniji i dalje relativno stagnira u usporedbi sa sve većom stopom proizvodnje plodova mora iz uzgoja na svjetskoj razini. Tijekom posljednjih 20 godina Komisija je pokušavala unaprijediti proizvodni potencijal EU-a izradom raznih strateških dokumenata i smjernica, a 2016. osnovano je Savjetodavno vijeće za akvakulturu. To se tijelo sastoji od predstavnika te industrije i drugih relevantnih organizacija dionika te daje savjete europskim institucijama i državama članicama.

Integrirana pomorska politika Europske unije

01-01-2018

Integrirana pomorska politika Europske unije cjelovit je pristup svim politikama Europske unije koje se odnose na more. Temelji se na ideji da Unija usklađivanjem svojih raznih međusobno povezanih aktivnosti u pogledu oceana, mora i obala može ostvariti veće prinose iz svoga pomorskog prostora uz manji utjecaj na okoliš. Stoga je cilj integrirane pomorske politike jačanje takozvanog plavog gospodarstva koje obuhvaća sve pomorske gospodarske aktivnosti.

Integrirana pomorska politika Europske unije cjelovit je pristup svim politikama Europske unije koje se odnose na more. Temelji se na ideji da Unija usklađivanjem svojih raznih međusobno povezanih aktivnosti u pogledu oceana, mora i obala može ostvariti veće prinose iz svoga pomorskog prostora uz manji utjecaj na okoliš. Stoga je cilj integrirane pomorske politike jačanje takozvanog plavog gospodarstva koje obuhvaća sve pomorske gospodarske aktivnosti.

Europsko ribarstvo u brojkama

01-01-2018

U tablicama u nastavku prikazani su osnovni statistički podaci za nekoliko područja povezanih sa zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP): ribarska flota država članica 2020. (Tablica I.), stanje zaposlenosti u sektoru ribarstva (2017.), akvakulture (2016.) i prerade ribe (2017.) (Tablica II.), proizvodnja, uvoz i izvoz proizvoda ribarstva i akvakulture 2017. (Tablica III.), vidljiva potrošnja i potrošnja po stanovniku proizvoda ribarstva i akvakulture 2017. (Tablica IV.) te sredstva dodijeljena ...

U tablicama u nastavku prikazani su osnovni statistički podaci za nekoliko područja povezanih sa zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP): ribarska flota država članica 2020. (Tablica I.), stanje zaposlenosti u sektoru ribarstva (2017.), akvakulture (2016.) i prerade ribe (2017.) (Tablica II.), proizvodnja, uvoz i izvoz proizvoda ribarstva i akvakulture 2017. (Tablica III.), vidljiva potrošnja i potrošnja po stanovniku proizvoda ribarstva i akvakulture 2017. (Tablica IV.) te sredstva dodijeljena iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje od 2014. do 2020. (Tablica V.).