13

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Europski parlament: ustrojstvo i način rada

01-02-2018

Ustrojstvo i način rada Europskog parlamenta utvrđeni su Poslovnikom. Aktivnostima Europskog parlamenta upravljaju politička tijela, odbori, izaslanstva i klubovi zastupnika.

Ustrojstvo i način rada Europskog parlamenta utvrđeni su Poslovnikom. Aktivnostima Europskog parlamenta upravljaju politička tijela, odbori, izaslanstva i klubovi zastupnika.

Međuvladini postupci donošenja odluka

01-02-2018

U zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te u nekoliko drugih područja, kao što su pojačana suradnja, određena imenovanja i revizija ugovora, postupak donošenja odluka razlikuje se od onog koji prevladava u redovnom zakonodavnom postupku. U tim područjima prevladava jača međuvladina suradnja. Problem krize javnoga duga doveo je do većeg korištenja takvim mehanizmima odlučivanja, posebno u okviru europskoga gospodarskoga upravljanja.

U zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te u nekoliko drugih područja, kao što su pojačana suradnja, određena imenovanja i revizija ugovora, postupak donošenja odluka razlikuje se od onog koji prevladava u redovnom zakonodavnom postupku. U tim područjima prevladava jača međuvladina suradnja. Problem krize javnoga duga doveo je do većeg korištenja takvim mehanizmima odlučivanja, posebno u okviru europskoga gospodarskoga upravljanja.

Ugovor iz Lisabona

01-01-2018

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

Načelo supsidijarnosti

01-01-2018

Načelom supsidijarnosti, koje je utvrđeno Ugovorom o Europskoj uniji, definiraju se okolnosti u kojima Unija ima prednost u djelovanju u odnosu na države članice kada je riječ o područjima u kojima ona nema isključivu nadležnost.

Načelom supsidijarnosti, koje je utvrđeno Ugovorom o Europskoj uniji, definiraju se okolnosti u kojima Unija ima prednost u djelovanju u odnosu na države članice kada je riječ o područjima u kojima ona nema isključivu nadležnost.

Europski parlament: ovlasti

01-01-2018

Parlament svoju institucionalnu ulogu u stvaranju europskih politika afirmira obnašanjem različitih dužnosti. Sudjeluje u zakonodavnom postupku, izvršava proračunske i nadzorne ovlasti, sudjeluje u reviziji temeljnih ugovora i ima pravo intervenirati pred Sudom Europske unije, čime se osigurava poštovanje demokratskih načela na europskoj razini.

Parlament svoju institucionalnu ulogu u stvaranju europskih politika afirmira obnašanjem različitih dužnosti. Sudjeluje u zakonodavnom postupku, izvršava proračunske i nadzorne ovlasti, sudjeluje u reviziji temeljnih ugovora i ima pravo intervenirati pred Sudom Europske unije, čime se osigurava poštovanje demokratskih načela na europskoj razini.

Europski parlament: odnosi s nacionalnim parlamentima

01-01-2018

Ulogu nacionalnih parlamenata promijenila su kretanja u smjeru sve veće europske integracije. Za suradnju između njih i Europskog parlamenta s vremenom je uveden niz instrumenata, čija je svrha zajamčiti učinkovit demokratski nadzor nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Potvrdu tog trenda nalazimo i u odredbama Ugovora iz Lisabona.

Ulogu nacionalnih parlamenata promijenila su kretanja u smjeru sve veće europske integracije. Za suradnju između njih i Europskog parlamenta s vremenom je uveden niz instrumenata, čija je svrha zajamčiti učinkovit demokratski nadzor nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Potvrdu tog trenda nalazimo i u odredbama Ugovora iz Lisabona.

Europsko vijeće

01-10-2017

Europsko vijeće čine čelnici država članica ili njihovih vlada. Zadaća mu je pružati nužan poticaj razvoju Europske unije i određivati opće političke smjernice. I predsjednik Komisije član je Vijeća, no on nema pravo glasa. Na početku sastanaka Europskog vijeća prisutnima se obraća predsjednik Europskog parlamenta. Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće ustanovljeno je kao institucija Unije i povjereno mu je dugoročno predsjedništvo.

Europsko vijeće čine čelnici država članica ili njihovih vlada. Zadaća mu je pružati nužan poticaj razvoju Europske unije i određivati opće političke smjernice. I predsjednik Komisije član je Vijeća, no on nema pravo glasa. Na početku sastanaka Europskog vijeća prisutnima se obraća predsjednik Europskog parlamenta. Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće ustanovljeno je kao institucija Unije i povjereno mu je dugoročno predsjedništvo.

Vijeće Europske unije

01-10-2017

Vijeće je institucija koja zajedno s Parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.

Vijeće je institucija koja zajedno s Parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.

Buduća događanja

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Drugo događanje -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Drugo događanje -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Drugo događanje -
EPRS

Partneri