10

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Učinkovita uporaba resursa i kružno gospodarstvo

01-04-2018

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa doveli su do visoke razine onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Politika otpada EU-a postoji već dugo te se tradicionalno više bavila ekološki održivijim gospodarenjem otpadom. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za resursno učinkovitu Europu i Paket za kružno gospodarstvo, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivo. Četirima novim direktivama o otpadu u okviru novog Paketa za kružno gospodarstvo ...

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa doveli su do visoke razine onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Politika otpada EU-a postoji već dugo te se tradicionalno više bavila ekološki održivijim gospodarenjem otpadom. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za resursno učinkovitu Europu i Paket za kružno gospodarstvo, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivo. Četirima novim direktivama o otpadu u okviru novog Paketa za kružno gospodarstvo uvode se novi ciljevi u području gospodarenja otpadom u pogledu sprečavanja, ponovne uporabe, recikliranja i odlaganja otpada. U okviru europskog zelenog plana, novi akcijski plan za kružno gospodarstvo obuhvaća program usmjeren na budućnost za čišći i konkurentniji EU kojim se u potpunosti doprinosi klimatskoj neutralnosti.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikalije i pesticidi

01-02-2018

Cilj je zakonodavstva EU-a o kemikalijama i pesticidima zaštititi zdravlje ljudi i okoliš te spriječiti trgovinske prepreke. Ono sadrži propise o stavljanju na tržište i upotrebi posebnih kategorija kemijskih proizvoda, skup usklađenih ograničenja za stavljanje na tržište i upotrebu posebnih opasnih tvari i pripravaka te propise o teškim nesrećama i izvozu opasnih tvari. Pojam „pesticidi” obuhvaća tvari koje se koriste za suzbijanje, iskorjenjivanje i sprečavanje pojave organizama koji se smatraju ...

Cilj je zakonodavstva EU-a o kemikalijama i pesticidima zaštititi zdravlje ljudi i okoliš te spriječiti trgovinske prepreke. Ono sadrži propise o stavljanju na tržište i upotrebi posebnih kategorija kemijskih proizvoda, skup usklađenih ograničenja za stavljanje na tržište i upotrebu posebnih opasnih tvari i pripravaka te propise o teškim nesrećama i izvozu opasnih tvari. Pojam „pesticidi” obuhvaća tvari koje se koriste za suzbijanje, iskorjenjivanje i sprečavanje pojave organizama koji se smatraju štetnima. U to pripadaju biocidni proizvodi i sredstva za zaštitu bilja. Najvažnije postignuće na razini EU-a predstavlja Uredba REACH kojom se uređuje registracija, evaluacija i autorizacija opasnih tvari te ograničenja koja se na njih primjenjuju. U okviru europskog zelenog plana i posebno novih strategija „održivost u području kemikalija”, „od polja do stola” i „bioraznolikost”, zakonodavstvo EU-a o tim pitanjima bit će revidirano u bliskoj budućnosti.

Biološka raznolikost, korištenje zemljišta i šumarstvo

01-02-2018

Europska unija odigrala je važnu međunarodnu ulogu u traženju rješenja za gubitak biološke raznolikosti, krčenje šuma i klimatske promjene. Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju iz 1992. označila je važan korak naprijed u očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirode zahvaljujući usvajanju Konvencije o biološkoj raznolikosti. EU se 2011. posvetio zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti i degradacije usluga ekosustava u Uniji do 2020. U Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama ...

Europska unija odigrala je važnu međunarodnu ulogu u traženju rješenja za gubitak biološke raznolikosti, krčenje šuma i klimatske promjene. Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju iz 1992. označila je važan korak naprijed u očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirode zahvaljujući usvajanju Konvencije o biološkoj raznolikosti. EU se 2011. posvetio zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti i degradacije usluga ekosustava u Uniji do 2020. U Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama iz 2015. naglašava se važnost osiguravanja integriteta svih ekosustava i zaštite biološke raznolikosti. U okviru europskog zelenog plana Komisija je predložila novu strategiju za biološku raznolikost kojom se europsku biološku raznolikost nastoji usmjeriti na put oporavka do 2030., za dobrobit ljudi, klime i planeta.

Borba protiv klimatskih promjena

01-02-2018

Europska unija (EU) jedna je od gospodarskih sila koja predvodi u području borbe protiv emisija stakleničkih plinova. Do 2018. smanjila je svoje emisije stakleničkih plinova za 23 % u odnosu na razinu iz 1990. te se obvezala da će do 2030. postići smanjenje od 40 %. U prosincu 2019. Europska komisija predstavila je europski zeleni plan, a otada predlaže paket mjera čiji je cilj postići veću razinu ambicije Unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. i postupno ukinuti fosilna ...

Europska unija (EU) jedna je od gospodarskih sila koja predvodi u području borbe protiv emisija stakleničkih plinova. Do 2018. smanjila je svoje emisije stakleničkih plinova za 23 % u odnosu na razinu iz 1990. te se obvezala da će do 2030. postići smanjenje od 40 %. U prosincu 2019. Europska komisija predstavila je europski zeleni plan, a otada predlaže paket mjera čiji je cilj postići veću razinu ambicije Unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. i postupno ukinuti fosilna goriva u gospodarstvu do 2050. godine u skladu s Pariškim sporazumom. Kako bi se EU usmjerio na uravnotežen put prema postizanju ugljične neutralnosti do 2050., Europska komisija je u rujnu 2020. predložila da se ambiciozan klimatski cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. poveća na 55 % u odnosu na razine iz 1990.

Održiva potrošnja i proizvodnja

01-11-2017

Održiv rast jedan je od glavnih ciljeva Europske unije. Proizvođači i potrošači suočavaju se sa svjetskom nestašicom prirodnih resursa i njihov je glavni izazov danas borba za postizanje boljih rezultata uz manje sredstava. Kako bi u vrijeme brzih klimatskih promjena i rastuće potražnje za energijom i resursima odgovorio na taj izazov, EU je uveo cijeli niz politika i inicijativa čiji je cilj održiva potrošnja i proizvodnja. Njima bi se trebala poboljšati sveukupna ekološka učinkovitost proizvoda ...

Održiv rast jedan je od glavnih ciljeva Europske unije. Proizvođači i potrošači suočavaju se sa svjetskom nestašicom prirodnih resursa i njihov je glavni izazov danas borba za postizanje boljih rezultata uz manje sredstava. Kako bi u vrijeme brzih klimatskih promjena i rastuće potražnje za energijom i resursima odgovorio na taj izazov, EU je uveo cijeli niz politika i inicijativa čiji je cilj održiva potrošnja i proizvodnja. Njima bi se trebala poboljšati sveukupna ekološka učinkovitost proizvoda tijekom njihova cijelog životnog vijeka, potaknuti potražnja za boljim proizvodima i proizvodnim tehnologijama i pomoći potrošačima da odabir utemelje na provjerenim informacijama. U okviru europskog zelenog plana, a posebno novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo, najavljena je zakonodavna inicijativa za održivu politiku proizvoda kako bi se proizvodi pripremili za klimatski neutralno, resursno učinkovito i kružno gospodarstvo.

Buduća događanja

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Drugo događanje -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Drugo događanje -
EPRS
17-03-2021
Hearing on Responsibilities of transport operators and other private stakeholders
Saslušanje -
ANIT

Partneri