Vegyi anyagok és növényvédő szerek

01-02-2018

A vegyi anyagokról és növényvédő szerekről szóló uniós jogszabályok célja az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a kereskedelem akadályainak megszüntetése. A vegyi anyagok kezeléséről szóló uniós jogszabályok a vegyi termékek egyes kategóriáinak forgalmazására és felhasználására nézve irányadó szabályokat, bizonyos veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó harmonizált korlátozások egész sorát, valamint a súlyos balesetekre és a veszélyes anyagok kivitelére irányadó szabályokat tartalmaznak. A „növényvédő szerek” fogalma magában foglalja a károsnak tekintett organizmusok visszaszorítása, kiirtása és megelőzése céljából használt anyagokat. Ide tartoznak a biocid termékek és a növényvédő szerek. Az uniós szinten elért legfőbb eredmény a REACH-rendelet, amely a veszélyes anyagok regisztrálását, értékelését és engedélyezését, valamint az ezekre alkalmazandó korlátozásokat szabályozza.

A vegyi anyagokról és növényvédő szerekről szóló uniós jogszabályok célja az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a kereskedelem akadályainak megszüntetése. A vegyi anyagok kezeléséről szóló uniós jogszabályok a vegyi termékek egyes kategóriáinak forgalmazására és felhasználására nézve irányadó szabályokat, bizonyos veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó harmonizált korlátozások egész sorát, valamint a súlyos balesetekre és a veszélyes anyagok kivitelére irányadó szabályokat tartalmaznak. A „növényvédő szerek” fogalma magában foglalja a károsnak tekintett organizmusok visszaszorítása, kiirtása és megelőzése céljából használt anyagokat. Ide tartoznak a biocid termékek és a növényvédő szerek. Az uniós szinten elért legfőbb eredmény a REACH-rendelet, amely a veszélyes anyagok regisztrálását, értékelését és engedélyezését, valamint az ezekre alkalmazandó korlátozásokat szabályozza.