Az uniós tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás

01-02-2018

Az európai pénzügyi támogatási mechanizmusok célja az Európai Unió és az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése, mivel ha egyetlen országban is pénzügyi zavarok merülnek fel, azok jelentős hatást gyakorolhatnak a többi uniós tagország makropénzügyi stabilitására is. A pénzügyi támogatás makrogazdasági feltételekhez kötött (és nem pénzügyi transzfer, hanem kölcsön), annak biztosítása érdekében, hogy a támogatásban részesülő tagállamok végrehajtsák a szükséges költségvetési, gazdasági, strukturális és felügyeleti reformokat. A reformok külön dokumentumok (egyetértési megállapodások) révén kerülnek elfogadásra és meghatározásra, amelyeket elérhetőek a Bizottság honlapján, illetve adott esetben az Európai Stabilitási Mechanizmus honlapján. A Covid19-válságra adott uniós válasz keretében a Bizottság számos további pénzügyi eszközt dolgozott ki annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a helyreállításban és gazdaságaik megrázkódtatásokkal szembeni ellenállóbbá tételében.

Az európai pénzügyi támogatási mechanizmusok célja az Európai Unió és az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése, mivel ha egyetlen országban is pénzügyi zavarok merülnek fel, azok jelentős hatást gyakorolhatnak a többi uniós tagország makropénzügyi stabilitására is. A pénzügyi támogatás makrogazdasági feltételekhez kötött (és nem pénzügyi transzfer, hanem kölcsön), annak biztosítása érdekében, hogy a támogatásban részesülő tagállamok végrehajtsák a szükséges költségvetési, gazdasági, strukturális és felügyeleti reformokat. A reformok külön dokumentumok (egyetértési megállapodások) révén kerülnek elfogadásra és meghatározásra, amelyeket elérhetőek a Bizottság honlapján, illetve adott esetben az Európai Stabilitási Mechanizmus honlapján. A Covid19-válságra adott uniós válasz keretében a Bizottság számos további pénzügyi eszközt dolgozott ki annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a helyreállításban és gazdaságaik megrázkódtatásokkal szembeni ellenállóbbá tételében.