A személyek szabad mozgása

01-03-2018

A személyek Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga képezi az uniós polgárság alappillérét, amelyet a Maastrichti Szerződés hozott létre 1992-ben. A Schengeni Megállapodással a belső határok fokozatosan megszűnését követően elfogadásra került az Unió polgárainak és családtagjaiknak az Unió területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv. E fontos jog, valamint az irányelv végrehajtására vonatkozó határidő óta eltelt tíz év ellenére továbbra is jelentős akadályok állnak a végrehajtás előtt.

A személyek Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga képezi az uniós polgárság alappillérét, amelyet a Maastrichti Szerződés hozott létre 1992-ben. A Schengeni Megállapodással a belső határok fokozatosan megszűnését követően elfogadásra került az Unió polgárainak és családtagjaiknak az Unió területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv. E fontos jog, valamint az irányelv végrehajtására vonatkozó határidő óta eltelt tíz év ellenére továbbra is jelentős akadályok állnak a végrehajtás előtt.