Altiero Spinelli szerepe az Európai Unió felé vezető úton

21-09-2016

Az Európai Parlament 1984. február 14-én elfogadta az „Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés” tervezetét, amely a szöveget megfogalmazó parlamenti bizottság előadója-koordinátora után Spinelli-tervezet néven lett közismert. Két évvel később, 1986. május 23-án Altiero Spinelli elhunyt Rómában. Mára – 30 évvel később – Spinelli és sikerre vitt szerződéstervezete az európai uniós integrációs folyamat kulcsfontosságú elemének tekinthető. Ez a szerződéstervezet azonban csupán Spinelli politikai karrierjének betetőzését jelentette – hiszen az ő képzeletében már akkor megjelent az egyesült Európa, amikor még az Európai Közösség sem született meg. Jobban megérthetjük Spinelli gondolkodásának és munkájának alakulását, ha először a ventotenei kiáltványban kifejtett érveket, majd az Európai Föderalista Mozgalomban végzett tevékenységét vizsgáljuk meg, egészen addig, amikor az európai intézményekbe belépve biztosi, majd európai parlamenti képviselői szerepet vállalt. Az olasz politikus pályafutása során nemcsak átélte az európai integráció különböző szakaszait, de gyakran elébük is ment. Európa országainak politikai egyesülését tűzte ki célul maga elé, amelyet egészen annak betetőzéséig határozottan és magabiztosan követett. Az utolsó lépéseket azon intézményen belül kellett megtenni, amelyet Spinelli mindig a legreprezentatívabbnak és az integrációs folyamat irányítására leginkább hivatottnak tartott: az Európai Parlamentben.

Az Európai Parlament 1984. február 14-én elfogadta az „Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés” tervezetét, amely a szöveget megfogalmazó parlamenti bizottság előadója-koordinátora után Spinelli-tervezet néven lett közismert. Két évvel később, 1986. május 23-án Altiero Spinelli elhunyt Rómában. Mára – 30 évvel később – Spinelli és sikerre vitt szerződéstervezete az európai uniós integrációs folyamat kulcsfontosságú elemének tekinthető. Ez a szerződéstervezet azonban csupán Spinelli politikai karrierjének betetőzését jelentette – hiszen az ő képzeletében már akkor megjelent az egyesült Európa, amikor még az Európai Közösség sem született meg. Jobban megérthetjük Spinelli gondolkodásának és munkájának alakulását, ha először a ventotenei kiáltványban kifejtett érveket, majd az Európai Föderalista Mozgalomban végzett tevékenységét vizsgáljuk meg, egészen addig, amikor az európai intézményekbe belépve biztosi, majd európai parlamenti képviselői szerepet vállalt. Az olasz politikus pályafutása során nemcsak átélte az európai integráció különböző szakaszait, de gyakran elébük is ment. Európa országainak politikai egyesülését tűzte ki célul maga elé, amelyet egészen annak betetőzéséig határozottan és magabiztosan követett. Az utolsó lépéseket azon intézményen belül kellett megtenni, amelyet Spinelli mindig a legreprezentatívabbnak és az integrációs folyamat irányítására leginkább hivatottnak tartott: az Európai Parlamentben.