Közbeszerzés és a kohéziós politika

15-06-2012

E tanulmány két fontos közérdekű terület – a közbeszerzés és a kohéziós politika – közötti összefüggéseket vizsgálja. Először bemutatja, hogy a kohéziós politika kontextusában milyen formában és mely területeken kerül sor a közbeszerzés alkalmazására, majd pedig elemzi az aktuális uniós helyzetet, a közbeszerzési szabályozások nemzeti jogba való átültetését és a jogi keret folyamatban lévő reformját. A tanulmány elsősorban a közbeszerzés fontosságára összpontosít az uniós kohéziós politikában. Egyúttal az elméleti kutatás során szerzett információk kiegészítéseként reprezentatív gyakorlati tapasztalatok példáira épít. A kohéziós politika aktív szereplőivel készített interjúsorozat elősegítette a tanulmány végén ismertetett ajánlások kidolgozását.

E tanulmány két fontos közérdekű terület – a közbeszerzés és a kohéziós politika – közötti összefüggéseket vizsgálja. Először bemutatja, hogy a kohéziós politika kontextusában milyen formában és mely területeken kerül sor a közbeszerzés alkalmazására, majd pedig elemzi az aktuális uniós helyzetet, a közbeszerzési szabályozások nemzeti jogba való átültetését és a jogi keret folyamatban lévő reformját. A tanulmány elsősorban a közbeszerzés fontosságára összpontosít az uniós kohéziós politikában. Egyúttal az elméleti kutatás során szerzett információk kiegészítéseként reprezentatív gyakorlati tapasztalatok példáira épít. A kohéziós politika aktív szereplőivel készített interjúsorozat elősegítette a tanulmány végén ismertetett ajánlások kidolgozását.