Az uniós kikötőkbe érkező és onnan kiinduló teherszállítás modális részaránya

16-03-2015

A tanulmány az EU-ban lebonyolított kikötői forgalom modális részesedését világítja meg. Összegzi a kikötői forgalomra és annak jellemzőire vonatkozó adatokat, és elemzi az áruk rendeltetési kikötőkbe való eljuttatásának céljaira használt különböző közlekedési módokat, többek között az átrakodást, a rövid távú tengeri fuvarozást és belvízi kikötők igénybevételét. Hozzájárul annak értékeléséhez, hogy milyen mértékű előrehaladást sikerült elérni a közúti fuvarozásról az alternatív szállítási módokra történő áttérésben testet öltő modális váltásra vonatkozó politikai célkitűzések megvalósítása tekintetében.

A tanulmány az EU-ban lebonyolított kikötői forgalom modális részesedését világítja meg. Összegzi a kikötői forgalomra és annak jellemzőire vonatkozó adatokat, és elemzi az áruk rendeltetési kikötőkbe való eljuttatásának céljaira használt különböző közlekedési módokat, többek között az átrakodást, a rövid távú tengeri fuvarozást és belvízi kikötők igénybevételét. Hozzájárul annak értékeléséhez, hogy milyen mértékű előrehaladást sikerült elérni a közúti fuvarozásról az alternatív szállítási módokra történő áttérésben testet öltő modális váltásra vonatkozó politikai célkitűzések megvalósítása tekintetében.