KÖZÉPPONTBAN: Duális oktatás: áthidaló megoldás zavaros helyzetben ?

Briefing 15-10-2014

A vállalatok nagyra értékelik a munkatapasztalatot, így ennek hiánya jelentős akadályt jelent azok számára, akik életükben először keresnek állást. Sok fiatal kerül ördögi körbe: nem tudják megszerezni első munkahelyüketazért, mert nem rendelkeznek munkatapasztalattal. A tanulószerződéses gyakorlati képzésről bebizonyosodott, hogy jelentős kihatással van a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére, és bizonyos európai országokban ez az oka annak, hogy a fiatalok körében alacsony a munkanélküliségi ráta. Az Európai Bizottság a Gondoljuk újra az oktatást című közleményben és az ifjúsági munkanélküliségről szóló 2013. évi közleményben egyaránt felhívta a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a világszínvonalú szakképzés kidolgozása terén a szakmai készségek minőségének javítása érdekében, valamint a munkahelyi környezetben történő tanulás, többek között a színvonalas szakmai gyakorlatok, a tanulószerződéses gyakorlati képzés és a duális rendszerek előmozdítása terén. A Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) kérése nyomán az Európai Parlament (EP) is közzétett egy tanulmányt, amely a duális oktatás erősségeit és gyengeségeit vizsgálja, és számba veszi az Unió 28 tagállamában az ilyen oktatás bevezetésével, illetve fejlesztésével összefüggésben végbement szakpolitikai fejleményeket.