Monitoraggio delle emissioni di CO2 nel trasporto marittimo

20-04-2015

Międzynarodowa żegluga morska pozostaje jedynym rodzajem transportu nieujętym w zobowiązaniu Unii do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2013 r. Komisja Europejska opracowała zarys podejścia UE do tych kwestii i na wstępie przedstawiła wnioski w sprawie stworzenia systemu gromadzenia i publikowania zweryfikowanych rocznych danych dotyczących emisji CO2 pochodzących z dużych statków zawijających do portów unijnych. Podejście to wesprze pośrednio działania UE związane ze zmianą klimatu oraz może przyczynić się do toczącej się dyskusji międzynarodowej na temat redukcji emisji przez statki na poziomie światowym.

Międzynarodowa żegluga morska pozostaje jedynym rodzajem transportu nieujętym w zobowiązaniu Unii do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2013 r. Komisja Europejska opracowała zarys podejścia UE do tych kwestii i na wstępie przedstawiła wnioski w sprawie stworzenia systemu gromadzenia i publikowania zweryfikowanych rocznych danych dotyczących emisji CO2 pochodzących z dużych statków zawijających do portów unijnych. Podejście to wesprze pośrednio działania UE związane ze zmianą klimatu oraz może przyczynić się do toczącej się dyskusji międzynarodowej na temat redukcji emisji przez statki na poziomie światowym.