Subsidiarumo principas

01-01-2018

Srityse, kuriose Sąjunga neturi išimtinių kompetencijų, į Europos Sąjungos sutartį įtrauktu subsidiarumo principu apibrėžiamos sąlygos, kuriomis pirmenybę imtis veiksmų turi ne valstybės narės, o Sąjunga.

Srityse, kuriose Sąjunga neturi išimtinių kompetencijų, į Europos Sąjungos sutartį įtrauktu subsidiarumo principu apibrėžiamos sąlygos, kuriomis pirmenybę imtis veiksmų turi ne valstybės narės, o Sąjunga.