Europos Vadovų Taryba

01-10-2017

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, užtikrina Europos Sąjungos vystymuisi būtiną postūmį ir apibrėžia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra Europos Vadovų Tarybos narys, tačiau jis neturi balsavimo teisės. Prasidedant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, jai skirtą kreipimosi kalbą perskaito Europos Parlamento pirmininkas. Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija remiantis Lisabonos sutartimi, pagal kurią jai suteikta ir ilgalaikio pirmininkavimo teisė.

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, užtikrina Europos Sąjungos vystymuisi būtiną postūmį ir apibrėžia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra Europos Vadovų Tarybos narys, tačiau jis neturi balsavimo teisės. Prasidedant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, jai skirtą kreipimosi kalbą perskaito Europos Parlamento pirmininkas. Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija remiantis Lisabonos sutartimi, pagal kurią jai suteikta ir ilgalaikio pirmininkavimo teisė.