Europos Sąjungos Taryba

01-10-2017

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.