Regionų komitetas

01-04-2018

Regionų komitetą sudaro 329 nariai, atstovaujantys Europos Sąjungos 27 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas rengia nuomones, kai su juo konsultuojamasi privaloma tvarka (to reikalaujama pagal Sutartis) ar kai konsultuojamasi savanoriškai, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai nėra varžomi jokių privalomų nurodymų. Vykdydami jiems pavestas pareigas, nariai yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendrojo intereso labui.

Regionų komitetą sudaro 329 nariai, atstovaujantys Europos Sąjungos 27 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas rengia nuomones, kai su juo konsultuojamasi privaloma tvarka (to reikalaujama pagal Sutartis) ar kai konsultuojamasi savanoriškai, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai nėra varžomi jokių privalomų nurodymų. Vykdydami jiems pavestas pareigas, nariai yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendrojo intereso labui.