Europos investicijų bankas

01-02-2018

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės yra ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas, o šios organizacijos kartu sudaro EIB grupę. Dalyvaudama Komisijos įgyvendinamo Investicijų plano Europai veikloje EIB grupė yra platesnio masto strategijos, kuria siekiama įveikti didelį investicijų deficitą, perimant iš investuotojų tam tikrą projektams būdingą riziką, dalis.

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės yra ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas, o šios organizacijos kartu sudaro EIB grupę. Dalyvaudama Komisijos įgyvendinamo Investicijų plano Europai veikloje EIB grupė yra platesnio masto strategijos, kuria siekiama įveikti didelį investicijų deficitą, perimant iš investuotojų tam tikrą projektams būdingą riziką, dalis.