Sąjungos pajamos

01-02-2018

ES biudžetas beveik visiškai (99 proc.) finansuojamas nuosavais ištekliais. Metinės pajamos turi padengti visas metines išlaidas. Sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, vieningai priima Taryba ir šį sprendimą turi ratifikuoti valstybės narės.

ES biudžetas beveik visiškai (99 proc.) finansuojamas nuosavais ištekliais. Metinės pajamos turi padengti visas metines išlaidas. Sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos, atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, vieningai priima Taryba ir šį sprendimą turi ratifikuoti valstybės narės.