Biudžeto vykdymas

01-01-2018

Komisija atsako už biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, o ją politiškai tikrina Europos Parlamentas.

Komisija atsako už biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, o ją politiškai tikrina Europos Parlamentas.