Vartotojų politika: principai ir priemonės

01-11-2017

Veiksminga vartotojų apsaugos politika užtikrinamas tinkamas ir efektyvus bendrosios rinkos veikimas[1]. Šia politika siekiama užtikrinti vartotojų teises sandorių su prekiautojais atveju ir papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams[2]. Vartotojų apsaugos taisyklės gali padėti pasiekti geresnių rinkos rezultatų ir duoti naudos visai ekonomikai. Jomis užtikrinama daugiau sąžiningumo rinkose ir, teikiant kokybiškesnę informaciją vartotojams, pasiekiama labiau į aplinką ir socialinius klausimus orientuotų rinkos rezultatų. ES politika tampa vis svarbesnė siekiant suteikti vartotojams daugiau galių ir veiksmingai užtikrinti jų saugą bei ekonominius interesus.

Veiksminga vartotojų apsaugos politika užtikrinamas tinkamas ir efektyvus bendrosios rinkos veikimas[1]. Šia politika siekiama užtikrinti vartotojų teises sandorių su prekiautojais atveju ir papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams[2]. Vartotojų apsaugos taisyklės gali padėti pasiekti geresnių rinkos rezultatų ir duoti naudos visai ekonomikai. Jomis užtikrinama daugiau sąžiningumo rinkose ir, teikiant kokybiškesnę informaciją vartotojams, pasiekiama labiau į aplinką ir socialinius klausimus orientuotų rinkos rezultatų. ES politika tampa vis svarbesnė siekiant suteikti vartotojams daugiau galių ir veiksmingai užtikrinti jų saugą bei ekonominius interesus.