BŽŪP finansavimas

01-04-2018

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).