Pirmasis BŽŪP ramstis. Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (BRO)

01-04-2018

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP, bendra žemės ūkio politika buvo vis labiau orientuojama į rinką, o intervencinių priemonių svarba mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP, bendra žemės ūkio politika buvo vis labiau orientuojama į rinką, o intervencinių priemonių svarba mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.