Antrasis BŽŪP ramstis: kaimo plėtros politika

01-04-2018

Antrasis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis – ES kaimo plėtros politika yra skirta Sąjungos kaimo vietovėms paremti ir įvairiausiems ekonominiams, aplinkosauginiams ir visuomeniniams XXI amžiaus iššūkiams įveikti. Kadangi ši politika yra lankstesnė (palyginti su pirmuoju ramsčiu), regionų, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos gali suformuluoti savo individualias septynerių metų kaimo plėtros programas, pagrįstas europiniu priemonių rinkiniu. Priešingai nei pirmasis ramstis, kurį visiškai finansuoja ES, antrojo ramsčio programos bendrai remiamoms ES lėšomis, regioninėmis ir nacionalinėmis lėšomis.

Antrasis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis – ES kaimo plėtros politika yra skirta Sąjungos kaimo vietovėms paremti ir įvairiausiems ekonominiams, aplinkosauginiams ir visuomeniniams XXI amžiaus iššūkiams įveikti. Kadangi ši politika yra lankstesnė (palyginti su pirmuoju ramsčiu), regionų, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos gali suformuluoti savo individualias septynerių metų kaimo plėtros programas, pagrįstas europiniu priemonių rinkiniu. Priešingai nei pirmasis ramstis, kurį visiškai finansuoja ES, antrojo ramsčio programos bendrai remiamoms ES lėšomis, regioninėmis ir nacionalinėmis lėšomis.