Bendra žemės ūkio politika po 2020 m.

01-04-2018

2013 m. atlikta bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma įsigaliojo 2015 m. ES institucijos įsipareigojo patvirtinti naują reformą, kuria būtų atsižvelgiama į 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą iki dabartinio laikotarpio pabaigos (2020 m.).

2013 m. atlikta bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma įsigaliojo 2015 m. ES institucijos įsipareigojo patvirtinti naują reformą, kuria būtų atsižvelgiama į 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą iki dabartinio laikotarpio pabaigos (2020 m.).