Bendra žemės ūkio politika, išreikšta skaičiais

01-04-2018

Toliau pateikiamose lentelėse nurodyti pagrindiniai statistiniai keleto su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) susijusių sričių duomenys: valstybių narių žemės ūkio ir maisto pramonės (II lentelė), aplinkos veiksnių įtraukimo į BŽŪP (III lentelė), miškų sektoriaus (IV lentelė), BŽŪP finansavimo ir išlaidų (I ir V lentelės) ir prekybos žemės ūkio ir maisto produktais (VI lentelė).

Toliau pateikiamose lentelėse nurodyti pagrindiniai statistiniai keleto su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) susijusių sričių duomenys: valstybių narių žemės ūkio ir maisto pramonės (II lentelė), aplinkos veiksnių įtraukimo į BŽŪP (III lentelė), miškų sektoriaus (IV lentelė), BŽŪP finansavimo ir išlaidų (I ir V lentelės) ir prekybos žemės ūkio ir maisto produktais (VI lentelė).