Žvejybos kontrolė ir teisės aktų vykdymas

01-01-2018

Žvejybos kontrolės ir teisės aktų vykdymo tikslas – užtikrinti tinkamą žuvininkystės teisės aktų taikymą ir prireikus priversti laikytis šių taisyklių. Šiuo požiūriu valstybės narės, Komisija ir ūkio subjektai dalijasi kompetencijos sritimis ir pareigomis. Šių taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms gali būti taikoma pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Žvejybos kontrolės ir teisės aktų vykdymo tikslas – užtikrinti tinkamą žuvininkystės teisės aktų taikymą ir prireikus priversti laikytis šių taisyklių. Šiuo požiūriu valstybės narės, Komisija ir ūkio subjektai dalijasi kompetencijos sritimis ir pareigomis. Šių taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms gali būti taikoma pažeidimo nagrinėjimo procedūra.