Akvakultūros produktų gamyba Europos Sąjungoje

01-01-2018

Akvakultūros produktų gamyba Europos Sąjungoje santykinai tebėra sąstingyje, palyginti su didėjančia auginamų jūros gėrybių gamyba pasaulio mastu. Per pastaruosius 20 metų Komisija, paskelbusi įvairias strategijas ir gaires, bandė padidinti ES gamybos potencialą, o 2016 m. įsteigta Akvakultūros patariamoji taryba. Šį organą sudaro sektoriaus ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovai ir jis teikia konsultacijas Europos institucijoms ir valstybėms narėms.

Akvakultūros produktų gamyba Europos Sąjungoje santykinai tebėra sąstingyje, palyginti su didėjančia auginamų jūros gėrybių gamyba pasaulio mastu. Per pastaruosius 20 metų Komisija, paskelbusi įvairias strategijas ir gaires, bandė padidinti ES gamybos potencialą, o 2016 m. įsteigta Akvakultūros patariamoji taryba. Šį organą sudaro sektoriaus ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovai ir jis teikia konsultacijas Europos institucijoms ir valstybėms narėms.