Kelių eismo ir saugumo standartai

01-02-2018

Vienas iš ES tikslų dešimtmečiui, apimančiam 2010–2020 m., buvo sukurti saugią Europos kelių eismo erdvę. Nors šioje srityje iš esmės vyrauja nacionalinė kompetencija, ES nemažą dėmesį skyrė priemonėms, reglamentuojančioms transporto priemonių techninę būklę, pavojingų medžiagų vežimą ir kelių saugumą.

Vienas iš ES tikslų dešimtmečiui, apimančiam 2010–2020 m., buvo sukurti saugią Europos kelių eismo erdvę. Nors šioje srityje iš esmės vyrauja nacionalinė kompetencija, ES nemažą dėmesį skyrė priemonėms, reglamentuojančioms transporto priemonių techninę būklę, pavojingų medžiagų vežimą ir kelių saugumą.