Bendroji vystymosi politikos apžvalga

01-01-2018

Vystymosi politika yra viena pagrindinių Europos Sąjungos išorės politikos sričių. Ja siekiama panaikinti skurdą, skatinti darnų augimą, ginti žmogaus teises ir demokratiją, skatinti lyčių lygybę ir spręsti aplinkos bei klimato problemas. ES veikia visame pasaulyje ir yra didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja. Siekiant veiksmingai teikti pagalbą labai svarbu bendradarbiauti su ES valstybėmis narėmis ir derinti veiksmus su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.

Vystymosi politika yra viena pagrindinių Europos Sąjungos išorės politikos sričių. Ja siekiama panaikinti skurdą, skatinti darnų augimą, ginti žmogaus teises ir demokratiją, skatinti lyčių lygybę ir spręsti aplinkos bei klimato problemas. ES veikia visame pasaulyje ir yra didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja. Siekiant veiksmingai teikti pagalbą labai svarbu bendradarbiauti su ES valstybėmis narėmis ir derinti veiksmus su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.