Humanitarinė pagalba

01-01-2018

Humanitarinė pagalba yra ES išorės veiksmų sritis, sudaranti sąlygas reaguoti žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių atveju. Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų (ECHO) generalinis direktoratas finansuoja pagalbos operacijas ir koordinuoja valstybių narių politikos priemones bei veiklą. Parlamentas ir Taryba yra teisės aktų leidėjai ir formuoja ES humanitarinės pagalbos politiką bei dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl efektyvesnių humanitarinių operacijų.

Humanitarinė pagalba yra ES išorės veiksmų sritis, sudaranti sąlygas reaguoti žmogaus sukeltų ar gaivalinių nelaimių atveju. Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų (ECHO) generalinis direktoratas finansuoja pagalbos operacijas ir koordinuoja valstybių narių politikos priemones bei veiklą. Parlamentas ir Taryba yra teisės aktų leidėjai ir formuoja ES humanitarinės pagalbos politiką bei dalyvauja pasaulinėse diskusijose dėl efektyvesnių humanitarinių operacijų.