Sąjungos piliečiai ir jų teisės

01-03-2018

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 9 straipsnyje įtvirtintos individualios piliečių teisės ir Sąjungos pilietybė yra pagrindiniai europiečio tapatybės formavimo veiksniai. Tuo atveju, kai šiurkščiai pažeidžiamos pagrindinės Sąjungos vertybės, valstybei narei gali būti taikomos sankcijos.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 9 straipsnyje įtvirtintos individualios piliečių teisės ir Sąjungos pilietybė yra pagrindiniai europiečio tapatybės formavimo veiksniai. Tuo atveju, kai šiurkščiai pažeidžiamos pagrindinės Sąjungos vertybės, valstybei narei gali būti taikomos sankcijos.