Tarpvyriausybinės sprendimų priėmimo procedūros

01-02-2018

Bendros užsienio ir saugumo politikos bei kelių kitų sričių, pvz., tvirtesnio bendradarbiavimo, tam tikrų pareigų skyrimo ar Sutarčių peržiūros sprendimų priėmimo procedūra skiriasi nuo sprendimų priėmimo procedūros, kurios dažniausiai laikomasi įprastos teisėkūros procedūros aplinkybėmis. Vyraujanti ypatybė šiose srityse – tvirtesnis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Dėl su valstybės skolos krize susijusių problemų tokius sprendimų priėmimo mechanizmus teko taikyti dažniau, ypač turint mintyje apie Europos ekonomikos valdymą.

Bendros užsienio ir saugumo politikos bei kelių kitų sričių, pvz., tvirtesnio bendradarbiavimo, tam tikrų pareigų skyrimo ar Sutarčių peržiūros sprendimų priėmimo procedūra skiriasi nuo sprendimų priėmimo procedūros, kurios dažniausiai laikomasi įprastos teisėkūros procedūros aplinkybėmis. Vyraujanti ypatybė šiose srityse – tvirtesnis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Dėl su valstybės skolos krize susijusių problemų tokius sprendimų priėmimo mechanizmus teko taikyti dažniau, ypač turint mintyje apie Europos ekonomikos valdymą.