Laisvas kapitalo judėjimas

01-02-2018

Laisvas kapitalo judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių ES bendrosios rinkos laisvių. Tai ne tik naujausia iš visų įtvirtintų laisvių, bet – dėl unikalaus trečiųjų valstybių aspekto – ir plačiausiai taikoma. Kapitalo srautai buvo liberalizuojami palaipsniui. Kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimai tiek tarp valstybių narių, tiek su trečiosiomis šalimis buvo uždrausti nuo 2004 m. pradžios pagal Mastrichto sutartį, nors gali būti numatyta išimčių.

Laisvas kapitalo judėjimas yra viena iš keturių pagrindinių ES bendrosios rinkos laisvių. Tai ne tik naujausia iš visų įtvirtintų laisvių, bet – dėl unikalaus trečiųjų valstybių aspekto – ir plačiausiai taikoma. Kapitalo srautai buvo liberalizuojami palaipsniui. Kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimai tiek tarp valstybių narių, tiek su trečiosiomis šalimis buvo uždrausti nuo 2004 m. pradžios pagal Mastrichto sutartį, nors gali būti numatyta išimčių.