Socialinė ir užimtumo politika: bendrieji principai

01-01-2018

Bėgant metams Europos integracija lėmė svarbius socialinius pokyčius. Naujausias pavyzdys – paskelbtas Europos socialinių teisių ramstis, kuriame dar kartą patvirtinamas ES įsipareigojimas užtikrinti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje ES.

Bėgant metams Europos integracija lėmė svarbius socialinius pokyčius. Naujausias pavyzdys – paskelbtas Europos socialinių teisių ramstis, kuriame dar kartą patvirtinamas ES įsipareigojimas užtikrinti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje ES.