Darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą

01-02-2018

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių veiklos, susijusios su darbuotojų teise į informaciją ir konsultacijas, direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus arba taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas priemones.

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių veiklos, susijusios su darbuotojų teise į informaciją ir konsultacijas, direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus arba taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas priemones.