Užimtumo politika

01-01-2018

Daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas – vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Įgyvendinant Europos užimtumo strategiją ir jos stebėsenos procesą bei susijusias finansavimo priemones padedama užtikrinti lankstų koordinavimą. Tam tikrose srityse ES teisė svarbi, nors atsakomybė už užimtumo ir socialinę politiką visų pirma tenka nacionalinėms vyriausybėms.

Daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimas – vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Įgyvendinant Europos užimtumo strategiją ir jos stebėsenos procesą bei susijusias finansavimo priemones padedama užtikrinti lankstų koordinavimą. Tam tikrose srityse ES teisė svarbi, nors atsakomybė už užimtumo ir socialinę politiką visų pirma tenka nacionalinėms vyriausybėms.