Cheminės medžiagos ir pesticidai

01-02-2018

Chemines medžiagas ir pesticidus reglamentuojančiais ES teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir išvengti prekybos kliūčių. Juos sudaro taisyklės, kuriomis reglamentuojama prekyba tam tikrų kategorijų cheminiais produktais ir jų naudojimas, suderintų apribojimų dėl pateikimo rinkai ir tam tikrų pavojingų medžiagų bei preparatų naudojimo rinkinys, taip pat dideles avarijas ir pavojingų medžiagų eksportą reglamentuojančios taisyklės. Terminu „pesticidai“ vadinamos medžiagos, kurios naudojamos kenksmingais laikomiems organizmams slopinti, naikinti ir neleisti atsirasti. Jie apima biocidinius produktus ir augalų apsaugos produktus (AAP). Didžiausias šios srities laimėjimas ES lygmeniu yra reglamentas REACH, kuriuo reglamentuojama pavojingų medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir joms taikomi apribojimai.

Chemines medžiagas ir pesticidus reglamentuojančiais ES teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir išvengti prekybos kliūčių. Juos sudaro taisyklės, kuriomis reglamentuojama prekyba tam tikrų kategorijų cheminiais produktais ir jų naudojimas, suderintų apribojimų dėl pateikimo rinkai ir tam tikrų pavojingų medžiagų bei preparatų naudojimo rinkinys, taip pat dideles avarijas ir pavojingų medžiagų eksportą reglamentuojančios taisyklės. Terminu „pesticidai“ vadinamos medžiagos, kurios naudojamos kenksmingais laikomiems organizmams slopinti, naikinti ir neleisti atsirasti. Jie apima biocidinius produktus ir augalų apsaugos produktus (AAP). Didžiausias šios srities laimėjimas ES lygmeniu yra reglamentas REACH, kuriuo reglamentuojama pavojingų medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir joms taikomi apribojimai.