Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika

01-04-2018

Ankstesni ir dabartiniai išteklių naudojimo įpročiai lėmė, kad labai padidėjo tarša, pablogėjo aplinkos būklė ir buvo išeikvoti gamtos ištekliai. ES atliekų politika plėtojama jau seniai ir ją įgyvendinant tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama ekologiškai tvaresniam atliekų tvarkymui. Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas ir žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys turėtų padėti pakeisti šią tendenciją, siekiant iki 2050 m. ES ekonomiką pertvarkyti į tvarią ekonomiką. Naujame žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinyje pateiktos keturios atliekų srities direktyvos, kuriomis nustatomi nauji atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose tikslai. Pagal Europos žaliąjį kursą, naujame žiedinės ekonomikos veiksmų plane nustatyta į ateitį orientuota darbotvarkė, pagal kurią bus siekiama švaresnės ir konkurencingesnės ES ir visapusiškai prisidedama prie poveikio klimatui neutralumo įgyvendinimo.

Ankstesni ir dabartiniai išteklių naudojimo įpročiai lėmė, kad labai padidėjo tarša, pablogėjo aplinkos būklė ir buvo išeikvoti gamtos ištekliai. ES atliekų politika plėtojama jau seniai ir ją įgyvendinant tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama ekologiškai tvaresniam atliekų tvarkymui. Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas ir žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys turėtų padėti pakeisti šią tendenciją, siekiant iki 2050 m. ES ekonomiką pertvarkyti į tvarią ekonomiką. Naujame žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinyje pateiktos keturios atliekų srities direktyvos, kuriomis nustatomi nauji atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose tikslai. Pagal Europos žaliąjį kursą, naujame žiedinės ekonomikos veiksmų plane nustatyta į ateitį orientuota darbotvarkė, pagal kurią bus siekiama švaresnės ir konkurencingesnės ES ir visapusiškai prisidedama prie poveikio klimatui neutralumo įgyvendinimo.