Oro ir akustinė tarša

01-02-2018

Oro tarša ir pernelyg didelis triukšmas kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai yra pramonė, transportas, energijos gamyba ir žemės ūkis. ES oro kokybės strategija siekiama iki 2020 m. užtikrinti visapusišką atitiktį galiojantiems oro kokybės teisės aktams ir nustatomi nauji ilgalaikiai 2030 m. tikslai. Aplinkos triukšmo direktyva padedama nustatyti triukšmo lygį ES ir imtis būtinų priemonių jam sumažinti iki priimtino lygio. Konkrečių šaltinių keliama oro ir akustinė tarša reglamentuojama atskirais teisės aktais.

Oro tarša ir pernelyg didelis triukšmas kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai yra pramonė, transportas, energijos gamyba ir žemės ūkis. ES oro kokybės strategija siekiama iki 2020 m. užtikrinti visapusišką atitiktį galiojantiems oro kokybės teisės aktams ir nustatomi nauji ilgalaikiai 2030 m. tikslai. Aplinkos triukšmo direktyva padedama nustatyti triukšmo lygį ES ir imtis būtinų priemonių jam sumažinti iki priimtino lygio. Konkrečių šaltinių keliama oro ir akustinė tarša reglamentuojama atskirais teisės aktais.