Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS)

01-02-2018

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos kūrimo tikslą ir Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES.

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos kūrimo tikslą ir Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES.