Finansinė parama ES valstybėms narėms

01-02-2018

Europos finansinės paramos mechanizmai yra skirti finansiniam ES ir euro zonos stabilumui išsaugoti, kadangi finansiniai sunkumai vienoje valstybėje narėje gali iš esmės paveikti makrofinansinį stabilumą kitose valstybėse narėse. Finansinė parama siejama su makroekonominėmis sąlygomis (tai labiau paskola negu fiskalinis pervedimas), siekiant užtikrinti, kad tokią paramą gaunančios valstybės narės įgyvendintų būtinas fiskalines, ekonomines, struktūrines ir priežiūros reformas. Dėl tokių reformų susitariama ir jos pateikiamos specialiuose dokumentuose (susitarimo memorandumuose), kurie skelbiami Komisijos svetainėje ir, atitinkamais atvejais, Europos stabilumo mechanizmo svetainėje.

Europos finansinės paramos mechanizmai yra skirti finansiniam ES ir euro zonos stabilumui išsaugoti, kadangi finansiniai sunkumai vienoje valstybėje narėje gali iš esmės paveikti makrofinansinį stabilumą kitose valstybėse narėse. Finansinė parama siejama su makroekonominėmis sąlygomis (tai labiau paskola negu fiskalinis pervedimas), siekiant užtikrinti, kad tokią paramą gaunančios valstybės narės įgyvendintų būtinas fiskalines, ekonomines, struktūrines ir priežiūros reformas. Dėl tokių reformų susitariama ir jos pateikiamos specialiuose dokumentuose (susitarimo memorandumuose), kurie skelbiami Komisijos svetainėje ir, atitinkamais atvejais, Europos stabilumo mechanizmo svetainėje.