ES fiskalinės politikos sistema

01-01-2018

Siekiant užtikrinti ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą, reikalinga stipri sistema, kuri kiek įmanoma leistų išvengti netvarių viešųjų finansų. 2011 m. pabaigoje įsigaliojo reforma (vad. šešių dokumentų rinkinio dalis), kuria iš dalies keičiamas Stabilumo ir augimo paktas. Dar viena šios politikos srities reforma – tarpvalstybinė Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos, įskaitant fiskalinį susitarimą, įsigaliojo 2013 m. pradžioje. Be to, 2013 m. gegužės mėn. įsigaliojo reglamentas (vad. dviejų dokumentų rinkinio dalis), kuriuo nustatomas nacionalinių biudžeto planų projektų vertinimas.

Siekiant užtikrinti ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą, reikalinga stipri sistema, kuri kiek įmanoma leistų išvengti netvarių viešųjų finansų. 2011 m. pabaigoje įsigaliojo reforma (vad. šešių dokumentų rinkinio dalis), kuria iš dalies keičiamas Stabilumo ir augimo paktas. Dar viena šios politikos srities reforma – tarpvalstybinė Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos, įskaitant fiskalinį susitarimą, įsigaliojo 2013 m. pradžioje. Be to, 2013 m. gegužės mėn. įsigaliojo reglamentas (vad. dviejų dokumentų rinkinio dalis), kuriuo nustatomas nacionalinių biudžeto planų projektų vertinimas.