Europos pinigų politika

01-02-2018

Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai. Pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdama šio pagrindinio tikslo, ECB valdančioji taryba savo sprendimus grindžia dviejų ramsčių pinigų politikos strategija ir įgyvendina juos naudodama standartines ir nestandartines pinigų politikos priemones. Svarbiausios ECB standartinės pinigų politikos priemonės yra atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės galimybės ir minimalių privalomųjų atsargų laikymas. Reaguodamas į finansų krizę, ECB taip pat pakeitė savo komunikacijos strategiją: pradėjo teikti išankstines nuorodas dėl ateities ECB palūkanų normų politikos raidos pagal kainų stabilumo prognozes ir ėmėsi keleto nestandartinių pinigų politikos priemonių. Jos apima turto ir vyriausybės obligacijų pirkimą antrinėje rinkoje siekiant užtikrinti kainų stabilumą ir pinigų politikos perdavimo mechanizmo veiksmingumą.

Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai. Pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdama šio pagrindinio tikslo, ECB valdančioji taryba savo sprendimus grindžia dviejų ramsčių pinigų politikos strategija ir įgyvendina juos naudodama standartines ir nestandartines pinigų politikos priemones. Svarbiausios ECB standartinės pinigų politikos priemonės yra atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės galimybės ir minimalių privalomųjų atsargų laikymas. Reaguodamas į finansų krizę, ECB taip pat pakeitė savo komunikacijos strategiją: pradėjo teikti išankstines nuorodas dėl ateities ECB palūkanų normų politikos raidos pagal kainų stabilumo prognozes ir ėmėsi keleto nestandartinių pinigų politikos priemonių. Jos apima turto ir vyriausybės obligacijų pirkimą antrinėje rinkoje siekiant užtikrinti kainų stabilumą ir pinigų politikos perdavimo mechanizmo veiksmingumą.