Europos Parlamento įgaliojimai

01-01-2018

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.