Europos Parlamentas: ryšiai su nacionaliniais parlamentais

01-01-2018

Vykstant Europos integracijos pažangai pasikeitė nacionalinių parlamentų vaidmuo. Siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinę Europos teisės aktų kontrolę visais lygmenimis, sukurta įvairių Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo priemonių. Ši tendencija sustiprinta naujomis Lisabonos sutartimi apibrėžtomis nuostatomis.

Vykstant Europos integracijos pažangai pasikeitė nacionalinių parlamentų vaidmuo. Siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinę Europos teisės aktų kontrolę visais lygmenimis, sukurta įvairių Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo priemonių. Ši tendencija sustiprinta naujomis Lisabonos sutartimi apibrėžtomis nuostatomis.